PRODUCTS

Mr.Counter จุดเริ่มเริ่มต้นความสัมพันธ์ ระหว่างคุณและลูกค้าของคุณทุกคนนะคะ 


 

New
Pre-Order

S-002 เคาน์เตอร์คิดเงิน เคาน์เตอร์รับลูกค้า ร้านซูชิ

฿ 23,900 ฿ 23,900
฿ 19,500 ฿ 19,500 -18%
New
Pre-Order

S-001 เคาน์เตอร์คิดเงิน เคาน์เตอร์รับลูกค้า ร้านซูชิ

฿ 23,900 ฿ 23,900
฿ 19,500 ฿ 19,500 -18%
New
Pre-Order

C-501 เคาน์เตอร์ร้านค้า เคาน์เตอร์พนักงาน

฿ 18,500 ฿ 18,500
฿ 16,900 ฿ 16,900 -9%
New
Pre-Order

C-528 เคาน์เตอร์พนักงาน เคาน์เตอร์ออฟฟิศ

฿ 18,500 ฿ 18,500
฿ 16,900 ฿ 16,900 -9%
New

C-517 เคาน์เตอร์ 2 ช่องบริการลูกค้า

฿ 23,900 ฿ 23,900
฿ 21,800 ฿ 21,800 -9%
New

P-001 เคาน์เตอร์ร้านไปรษณีย์ ร้านรับส่งพัสดุ

฿ 11,500 ฿ 11,500
฿ 10,900 ฿ 10,900 -5%
New

P-002

฿ 14,500 ฿ 14,500
฿ 11,900 ฿ 11,900 -18%
New
Pre-Order

ML-1880 ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

฿ 29,000 ฿ 29,000
฿ 27,500 ฿ 27,500 -5%
New
Pre-Order

ML-06135 ล็อกเกอร์ 6 ช่อง

฿ 23,900 ฿ 23,900
฿ 21,900 ฿ 21,900 -8%
New
Pre-Order

ML-06150 ล็อกเกอร์ 6 ช่อง

฿ 26,900 ฿ 26,900
฿ 25,500 ฿ 25,500 -5%
New
Pre-Order

ML-21100 ล็อกเกอร์ 21 ช่อง

฿ 16,500 ฿ 16,500
฿ 14,800 ฿ 14,800 -10%
New
Pre-Order

ML-2180 ล็อกเกอร์ 21 ช่อง

฿ 14,900 ฿ 14,900
฿ 13,500 ฿ 13,500 -9%
New
Pre-Order

ML-24110 ล็อกเกอร์ 24 ช่อง

฿ 13,500 ฿ 13,500
฿ 12,000 ฿ 12,000 -11%
New
Pre-Order

ML-12100 ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

฿ 15,500 ฿ 15,500
฿ 13,800 ฿ 13,800 -11%
New
Pre-Order

ML-0690 ล็อกเกอร์ 6 ช่อง

฿ 14,500 ฿ 14,500
฿ 13,200 ฿ 13,200 -9%
New
Pre-Order

ML-0885 ล็อกเกอร์ 8 ช่อง

฿ 12,800 ฿ 12,800
฿ 11,500 ฿ 11,500 -10%
New
Pre-Order

ML-09150 ล็อกเกอร์ 9 ช่อง

฿ 17,400 ฿ 17,400
฿ 15,800 ฿ 15,800 -9%
New
Pre-Order

ML-12190 ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

฿ 21,300 ฿ 21,300
฿ 19,400 ฿ 19,400 -9%
New
Pre-Order

ML-12115 ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

฿ 15,400 ฿ 15,400
฿ 13,900 ฿ 13,900 -10%
New
Pre-Order

ML-28115 ล็อกเกอร์ 28 ช่อง

฿ 27,600 ฿ 27,600
฿ 25,900 ฿ 25,900 -6%
New
Pre-Order

ML-24120 ล็อกเกอร์ 24 ช่อง

฿ 21,900 ฿ 21,900
฿ 19,800 ฿ 19,800 -10%
New
Pre-Order

ML-1290 ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

฿ 14,500 ฿ 14,500
฿ 12,900 ฿ 12,900 -11%
New
Pre-Order

ML-16120 ล็อกเกอร์ 16 ช่อง

฿ 16,000 ฿ 16,000
฿ 14,600 ฿ 14,600 -9%
New
Pre-Order

ML-12120 ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 10,900 ฿ 10,900 -13%
New
Pre-Order

C-466 เคาน์เตอร์เมลามีน 2 ส่วน ตัวแอล (เตี้ย) เคาน์เตอร์ตัวแอล ใช้รับรองลูกค้า พื้นที่น้อย

฿ 16,500 ฿ 16,500
฿ 14,500 ฿ 14,500 -12%
New

CB-101 ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด

฿ 9,000 ฿ 9,000
฿ 7,900 ฿ 7,900 -12%
New

CB-102 ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด

฿ 7,500 ฿ 7,500
฿ 5,900 ฿ 5,900 -21%
New

CB-103 ตู้วางหนังสือห้องสมุด ชั้นวางของในออฟฟิศ

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 5,500 ฿ 5,500 -11%
New

ตู้เก็บประวัติคนไข้ และเอกสารต่างๆ ในคลินิก หรือ โรงพยาบาล

฿ 22,800 ฿ 22,800
฿ 19,800 ฿ 19,800 -13%
New
Pre-Order

เคาน์เตอร์ต้อนรับ ลายไม้ เข้ม ดูอบอุ่น หรูหรา

฿ 38,800 ฿ 38,800
฿ 31,900 ฿ 31,900 -18%
Powered by MakeWebEasy.com