เคาน์เตอร์โรงแรม เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ลายหินอ่อน

เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าลายหินอ่อน ปรับขนาด เลือกสีได้นะคะ

Share

ชุด C-549 เคาน์เตอร์ต้อนรับ Reception Desk

สำหรับใช้เป็นเคาน์เตอร์โซนต้อนรับลูกค้า เคาน์เตอร์บริษัท เคาน์เตอร์ร้านค้า เคาน์เตอร์โรงแรม ประชาสัมพันธ์ 

ขนาด 240*60*75(110) ย*ล*ส เป็นโต๊ะทำงาน และลิ้นชัก ดังรูป
* พร้อมไฟ LED ตกแต่งตามภาพ 

ป.ล. ราคาไม่รวม ป้ายอักษร Powered by MakeWebEasy.com